O wydawnictwie

Od ponad 40 lat Społeczność Ewangelizacji Dzieci zaopatruje kościoły chrześcijańskie w Polsce w literaturę dla nauczycieli rodziców i dzieci. Społeczność Ewangelizacji Dzieci to międzynarodowa i międzywyznaniowa organizacja misyjna znana na świecie jako Child Evangelism Fellowship (CEF). Pracuje już w 190 krajach. W 1994 roku zostało zarejestrowane Wydawnictwo CEF Press, które przejęło odpowiedzialność za przygotowanie, promocję i rozpowszechnianie materiałów Społeczności Ewangelizacji Dzieci w Polsce. CEF Press jest gałęzią wydawniczą Społeczności Ewangelizacji Dzieci i jest gotowe nadal pomagać kościołom, szkołom, księgarniom, bibliotekom, nauczycielom, rodzicom uczyć dzieci o jedynym Bogu.
 

Ta strona internetowa jest stworzona po to, by informować
o dostępnych materiałach wydanych przede wszystkim przez CEF Press.