Wezwanie do pozyskiwania dzieci z sąsiedztwa za pomocą przesłania Ewangelii. Poradnik przekonuje, że ewangelizowanie dzieci nie jest kwestią osobistego wyboru, ale jest to polecenie samego Chrystusa.92 strony

Dlaczego ewangelizować dzieci?

10złCena