Druga część z Życia Dawida mówi o jego panowaniu.

Śpis treści

Lekcja 7. Dawid wśród Filistynów   

Lekcja 7b. Saul  u wróżki     

Lekcja 8. Dawid zostaje królem zgodnie ze Słowem Bożym

Lekcja 9. Uprowadzenie i odzyskanie Arki Przymierza

Lekcja 9b. Dawid i Batrzeba

Lekcja 1O. Dawid i Mefiboszet

Lekcja 11. Bunt Absaloma przeciwko Dawidowi    

Panowanie Dawida

35złCena