Spis treści:

1. Bóg stworzył

2. Pierwszy grzech

3. Pierwsze dzieci (Kain i Abel)

4. Chodzenie z Bogiem (Henoch)

5. Bóg każe grzech (Noe)

 

 

„Genesis” jest księgą początków. W pierwszych rozdziałach mamy stworzenie świata przez Boga, stworzenie pierwszego mężczyzny i kobiety, pierwszy grzech, początek kary za grzech, najwcześniejsze obietnice Zbawcy, początki gry na instrumentach muzycznych, pierwsze przymierze (z Noem), itp. Pięć lekcji tej serii daje, dzieciom podstawy zrozumienia reszty Biblii.

Mamy nadzieję, że Duch Święty użyje nauki Jego Słowa, aby dzieci mogły poznać Boga stworzenia, prawości, odkupienia i chwały, tak jak On jest, objawiony w pierwszych rozdziałach Genesis.
„A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś” (Jan 17,3ą).

Początki

35złCena