"Celem tej serii lekcji jest pomoc pracownikom wśród dzieci w ich służbie dzieciom, które zaufały Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi - aby mogły wzrastać duchowo i żyć dla Niego"  SAM DOHERTY

 

Ten cały zestaw zawiera 20 lekcji. Pierwsza część to dziesięć podstawowych lekcji, z których każda omawia jeden z aspektów chrześcijańskiego życia. Te dziesięć lekcji jest skierowanych do dzieci, które są zbawione. Odpowiadają na następujące dziesięć potrzeb zbawionego dziecka:
- Chrześcijańskie dzieci potrzebują początku (Lekcja 1).

- Chrześcijańskie dzieci powinny żyć dla Boga (Lekcja 3).
- Dzieci, które są chrześcijanami, muszą zwyciężać (Lekcja 5).
- Chrześcijańskie dzieci powinny mówić (Lekcja 7).
- Chrześcijańskie dzieci potrzebują pokarmu (Lekcja 9).
- Chrześcijańskie dzieci potrzebują, by żyć z innymi (Lekcja 11).
- Chrześcijańskie dzieci powinny pracować (Lekcja 13).
- Chrześcijańskie dzieci powinny dawać (Lekcja 15).
- Chrześcijańskie dzieci muszą odkrywać (Lekcja 17).
- Chrześcijańskie dzieci muszą ufać (Lekcja 19).
Za każdą z tych dziesięciu podstawowych lekcji idzie ilustrująca to lekcja, która używa historii dziecka lub młodego człowieka z Biblii, aby zobrazować prawdę nauczaną w poprzedniej podstawowej lekcji.
Ważne jest, by uczyć obu tych części, bo stanowią one całość, a także by uczyć je kolejno jedna po drugiej, bo są one ściśle ze sobą związane.

Wzrastanie - Boży plan

50złCena